Chovatelská etika po česku č.2 , rok 2005 / Breeder ethics Czech repuplik , part 2.

Chovatelská etika manželů Seidlových a jejich chovatelské stanice SHAMANROCK, part II. V posledních měsících se rozpoutala diskuze okolo chovatelské stanice SHAMANROCK. V této diskuzi se opět objevily ataky na mé jméno a AMKCR . Na webových stránkách http://www.shamanrock.com/ se objevilo jméno mé i paní Šrimplové (majitelky psa AM Bear Paw Shamanrock) . Nechceme následujícími dokumenty nikoho obviňovat a ani soudit , to už za nás udělal před rokem a půl krajský a vrchní soud . Laboratoř imunogenetiky tak učinila a doložila nevyvratitelnými dokumenty před několika lety . Cílem naší informace pro chovatelskou základnu aljašských malamutů v České republice a ve světě , je jen uvedení nespochybnitelných a nevyvratitelných faktů k této chovatelské etice manželů Seidlových. Aniž by tito chovatelé, funkcionáři výboru KSP, nesli jakékoliv následky za své podvody v chovu AM ve svém vrhu B, (prokázané dvojí otcovství ve vrhu), aniž by projevili lítost nad svým chováním, uveřejňují opět jen a jen polopravdy a polemiky s cílem očernit nás znovu a znovu .. Do dnešní doby , polovina roku 2005, nesplnili soudní rozsudek VS v Praze a ani se nevyrovnali a neomluvili majitelům psa Bear Paw Shamanrock nar. 1996, který dodnes žije nedaleko jejich bydliště. Naším cílem není rozebírat veřejně tyto politovánihodné případy etiky a morálky majitelů chovatelské stanice Shamanrock, ale ukázat a bránit se skutkům, které do chovatelství psů v žádném případě nepatří. A myslíme, že v dnešní době by se o nich rozhodně mlčet již nemělo. Pokud uveřejnění pravdivých skutečností bude mít jen trochu pozitivní význam pro další chov malamutů v ČR, bude to pro nás znamenat velmi mnoho. Jsme také ochotni k jakékoliv konstruktivní diskuzi a pokud vykonají manželé Seidlovi , co jim uložil soud, bude tato sekce zrušena. Mr. and Mrs. Seidl´s breeding ethic and their breeding station SHAMANROCK, part II. There has started discussion about breeding station SHAMANROCK in last months. My name and AMKCR was again attacked within the frame of this discussion. My name and Mrs. Šrimplová´s name (owner of dog AM Bear Paw Shamanrock) were also mentioned on web pages http://www.shamanrock.com/. We do not want to blame and judge anybody by next documents because it was already done by regional court and supreme court since 18 month ago. The laboratory of imunogenetics supported and corroborated this verdict by irrefutable documents since several years ago. The aim of this information is bring out nonimpugnable and irrefutable facts about Mr. and Mrs. Seidl´s breeding ethic for breeding base of Alaskan malamutes in Czech Republic and abroad. Without taking the consequences for cheats in breed of AM (there was in brood B documented dual paternity), without feeling sorry for their behavior Mr. and Mrs. Seidl (breeders and officials of commission KSP) make public only half-truth and polemics of purpose libel us again. Up to now (half of 2005) Mr. and Mrs. Seidl do not fulfill judgement of SC Prague even they have not settled up and apologized to owners of dog Bear Paw Shamanrock born 1996, which still lives close to their place of residence. We are not interested in public analyzing these regretful cases of ethic and morals of breeding station Shamanrock owners because it is not our target. But we want show and forbid facts which does not in any case belong to dog breeding. We suppose that there is no reason for keep quiet these facts. It will purport very much for us if issue of truth have only a little positive importance for next breed of AM in Czech Republic. We are also ready for any constructive discussion with Mr. and Mrs. Seidl. If they accomplish what was determined by the court, sanction will be annulled.

 
Michaela a Milan Purnochovi
Libřická 644, 190 14 Praha 9 - Klánovice,CZ
 
navarama@volny.cz
GSM: +420 602 225 581
Dog Design Studio Moonbarks - Tvorba www strnek pro chovatelsk stanice
© 2006-2012 by Navarama Mal. Tvorba www